Záruční podmínky motocyklů a čtyřkolek

Záruční podmínky motocyklů a čtyřkolek

společnosti

Europe Holding s.r.o.

se sídlem: Musílkova 172/58, 15000 Praha

IČ: 28427408

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140725

pro prodej motocyklů a čtyřkolek

 

1. Záruka pro motocykly a čtyřkolky

Firma Europe Holding, s. r. o. zaručuje prvnímu majiteli při zjištění materiálových nebo výrobních vad na motocyklu jejich bezplatné odstranění v rámci dohodnuté záruční doby.

Při prodeji, resp. darování motocyklu během záruční doby zůstávaji nasledující ustanovení ve stejném rozsahu a mohou být po změně majitele rovněž uplatněny.

2. Záruční doba

Motocykly, skútry, lehká jednostopá motorová vozidla (dále jen motorky) a čtyřkolky ............ 24 měsíců. Záruka není limitovaná počtem ujetých kilometrů.

3. Počátek záruční doby

Záruční doba začíná dnem předání motocyklu obchodním zástupcem firmy Europe Holding s.r.o., prvnímu majiteli.

Záruční nároky je utno uplatnit bezodkladně po zjištění závady a před uplynutím doby u firmy Europe Holding s.r.o.

Rozhodnutí o oprávnění záruky přísluší firmě Europe Holding s.r.o.

Pro nárokování záruky musí být dodržené následující zásady:

 1. Motocykl byl dodán firmöu Europe Holding s.r.o.
 2. Předložení ,,Servisní knížky"  řádně vyplněný firmou Europe Holding s.r.o. nebo servisním zástupcem dané značky.
 3. Periodické úkony musí být, podle údajů výrobce, provedeny prostřednictvím firmy Europe Holding s.r.o., nebo servisem dané značky a jím zapsány do servisní knížky motocyklu. Rovněž jakékoliv ostatní servisní práce smí provádět pouze firma Europe Holding s.r.o. nebo zástupcem dané značky.
 4. Motocykl musí být v originálním stavu a nesmí být dodatečně upravován popřípadě vybavován jinými než výrobcem schválenými náhradními díly a příslušenstvím.

Dodatečné úpravy je možno provádět pouze po předchozím souhlasu firmy Europe Holding s.r.o.

Pokud existují pochybnosti o druhu a příčině závady, nebo pokud je nutná optická nebo materiální kontrola, je firma Europe Holding s. r. o. oprávněna požadovat závadné součásti nebo prověřit pracovníky firmy Europe Holding s.r.o. k posouzení závad. Budou-li v záručním případě použity nové náhradní díly, stanou se původní vadné náhradní díly po posouzení záruky vlastnictvím firmy Europe Holding s.r.o.

4. Náhrada se nevztahuje: 

 1. Při havárii či poškození motocyklu, nebo čtyřkolky, při neodborném zacházení, při nedodržení podmínek uvedených v ˶Návodu k obsluze a údržbě", při nedodržení záběhových podmínek a přetížení.
 2. Pokud se motocykl používá pro soutěže, závody a sportovní motoristické propagační podmínky, nebo provozuje-li se motocykl v půjčovně.
 3. Při závadách, které nebyly neprodleně ohlášeny firmě Europe Holding s.r.o.
 4. Při použití neoriginálních náhradních dílů nebo doplňků.
 5. Pokud nebyly periodické prohlídky a seřizování motocyklů provedeny firmou Europe Holding s. r. o. nebo servisním střediskem dané značky a zapsány do ˶Servisní knížky".
 6. Při překročení výrobcem předepsaných servisních intervalů. Tyto intervaly jsou uvedeny v ˶Návodu k obsluze a údržbě" nebo v Servisní knížce. 
 7. Při poškození laku nebo při korozi, související s vnějším působením, jako například štěrku, soli, průmyslových zplodin a jiných vlivů životního prostředí, jakož i nepatřčným čištěním nevhodnými čistícími prostředky.
 8. Za oleje, maziva a čistící materiál.
 9. Za způsobené nedostatky, jakož i přímé a nepřímé náklady, jako jsou: ztráty výdělku nebo ušlého zisku, náklady za uskladnění, náklady za transport a náklady na přenocování.
 10. Při opotřebení dílů jako jsou všechny pryžové díly (kromě těsnících kroužků), zapalovací svíčky, těsnění, žárovky, vodiče, lanka a bowdeny, pojistky, pneumatiky, duše, brzdové desky a pakny, akumulátory, spojkové lamely, řetězy a řetězová kola, výplet kol, filtry, kapaliny, ventilové podložky a další díly, které vyžadují pravidelný servis případně seřizování.

Další smluvní nároky, jako je snížení kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, zůstávají tímto nedotčeny a mohou být uplatněny podle právních předpokladů je oproti firmě Europe Holding s.r.o.. Nárok na náhradní dodávku prostřednictvím firmy Europe Holding s.r.o. neexistuje.

5. Záruka na náhradní díly

Další záruka platí pro originální díly dané značky (s vyjímkou těsnících prvků, prvků opotřebených při prohlídce a náhradních dílů podléhajích přirozenému opotřebení).

Firma Europe Holding s.r.o. hradí náklady spojené s vadnými náhradními díly jen v případě, že tyto díly byly namontovány na motocykl v záruční době firmou Europe Holding s.r.o.

6. Servisní plán

Práce související s údržbou motocyklu jsou prováděny podle ˶Návodu k obsluze a údržbě", popřípadě podle ˶Servisního manuálu".

7. Důležité upozornění:

V závislosti na jízdních podmínkách a účelu použití motocyklu může vzniknout potřeba dalších servisních úkonů souvisejících súdržnou motocyklu. Kontroly stavu oleje, napětí řetězů a tlaku vzduchu v pneumatikách je nutno provádět podle údajů ˶Návodu k obsluze a údržbě" vždy před jízdou!